Coöperatieve ITS Corridor Grensoverschrijdende, intelligente mobiliteit

C-ITS Corridor project

Veel voertuigen in Nederland krijgen via hun navigatiesysteem of via smartphone-apps informatie van bijvoorbeeld verkeersinformatiediensten. Bij coöperatieve verkeersdiensten staan voertuigen en systemen langs de kant van de weg permanent met elkaar in contact via een speciale beveiligde Wifi-verbinding. Weggebruikers kunnen hierdoor real-time inzicht in verkeerssituaties op hun route krijgen, in combinatie met handige apps. Wordt er verderop geremd, ligt er een obstakel op de weg of is de weg verderop glad? Dan krijgt de bestuurder het advies om zijn snelheid aan te passen, van baan te wisselen of wellicht om te rijden. Automobilisten kunnen hierdoor nog beter en eerder anticiperen op mogelijk gevaarlijke situaties. Dat is niet alleen goed voor de veiligheid, maar ook voor de doorstroming. Daarnaast kunnen de systemen allerlei nuttige anonieme data uit een voertuig en informatie over actuele omstandigheden op de weg verzamelen en doorsturen naar bijvoorbeeld verkeerscentrales. Zo kunnen wegbeheerders het verkeer nog beter managen. Daarbij wordt uiteraard gewerkt volgens de geldende (internationale) security- en privacywetgeving.

Grensoverschrijdende, intelligente mobiliteit

De techniek en kennis voor coöperatieve diensten is de afgelopen jaren al volop ontwikkeld en opgebouwd in afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. In de praktijk worden al veel pilots uitgevoerd. De wegbeheerders in Nederland, Duitsland en Oostenrijk hebben met het project Coöperatieve ITS Corridor de eerste, belangrijke stap gezet om samen met industriële partners de coöperatieve diensten in Europa daadwerkelijk te introduceren. In eerste instantie is gewerkt aan twee diensten:

  • Waarschuwing bij wegwerkzaamheden (Road Works Warning)

  • Sensordata uit voertuigen (Probe Vehicle Data)

    Daarnaast is in Nederland aan een aanvullende dienst gewerkt, namelijk:

  •  Waarschuwing voor stilstaande voertuigen (Collision Risk Warning)

 

 

 

 

Cookie settings