Pre-deployments

De periode tot medio 2017 staat in het teken van de 'pre-deployment' fase. In deze fase voeren we vier grootschalige tests - zogenaamde pre-deployments - uit om de ontwikkelde techniek te valideren. Het is het laatste stapje voor de daadwerkelijke uitrol (deployment) van de diensten. De pre-deployments vinden plaats op verschillende trajecten op het Nederlandse deel van de internationale ITS corridor. Met de tests verzamelt het projectteam de noodzakelijke input voor het afronden van de technische specificaties voor de diensten. Daarnaast moeten de proeven inzicht geven in de haalbaarheid, randvoorwaarden en de kosten van een grootschalige uitrol van de ontwikkelde technologie op de Corridor en landelijk.

Pre-deployment 1: Waarschuwingen bij wegwerkzaamheden op een typisch Nederlandse snelweg met verkeerssignalering

Nederland beschikt - in tegenstelling tot de partnerlanden Duitsland en Oostenrijk – op een groot deel van het autosnelwegennet over dynamische verkeerssignalering boven de weg. Daarop kunnen boodschappen of waarschuwingen getoond worden, bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden. De coöperatieve dienst ‘waarschuwingen bij wegwerkzaamheden’ dient goed aan te sluiten bij dit bestaande systeem. De informatie die de automobilist straks in de auto te zien krijgt, moet overeenkomen met hetgeen hij boven de weg ziet. 

Op een deel van het Corridor-tracé op de A16 tussen Ridderkerk en Moerdijk wordt de dienst ‘waarschuwingen bij wegwerkzaamheden’ een aantal maanden getest. Tijdens deze pre-deployment wordt bekeken hoe de ontworpen techniek het beste gekoppeld kan worden met de bestaande verkeerssignalering. Rijkswaterstaat verwerkt de resultaten van de test in de definitieve specificaties voor de dienst ‘waarschuwingen bij wegwerkzaamheden’ op wegvakken met verkeerssignalering.

 

Pre-deployment 2: Gebruikmaken van de bestaande apparatuur van het project Spookfiles A58

Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg loopt het project ‘Spookfiles A58’. Met dat project werken bedrijven, overheid en kennisinstellingen samen aan het verminderen van spookfiles, door op intelligente wijze snelheidsadviezen naar automobilisten te sturen. Zij gebruiken daarvoor dezelfde technologie die het project Coöperatieve ITS Corridor gebruikt.

Gedurende een periode van een aantal maanden testen we of de dienst ‘sensordata uit voertuigen’ werkt op de bestaande communicatieapparatuur van het project Spookfiles A58. Daarbij onderzoekt Rijkswaterstaat ook gelijk het nut van de dienst sensordata uit voertuigen; hoe kunnen we de data die we oppikken uit voertuigen gebruiken voor het optimaliseren van verkeersmanagement? 

Pre-deployment 3: Onderzoek naar de impact op de bestaande verkeersmanagementprocessen

De Innovatiecentrale in Helmond is dé nationale innoveer- en leeromgeving voor verkeersmanagement. Het projectteam gaat daar, onder andere door middel van simulaties en serious gaming,  onderzoeken welke impact de nieuwe coöperatieve verkeersdiensten en toegepaste techniek hebben op de bestaande verkeersmanagement processen van Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt de werking van de dienst 'Waarschuwing voor stilstaande voertuigen' in de praktijk getest. 

 

Pre-deployment 4: Waarschuwingen bij wegwerkzaamheden vanaf een actie-wagen

Vooral op (snel)wegen waar geen verkeerssignalering boven de weg aanwezig is, kan het handig zijn om waarschuwingen bij wegwerkzaamheden te geven. Op die locaties kan echter geen communicatieapparatuur aan de bestaande installaties langs de weg worden gekoppeld. Gedurende een aantal maanden worden tijdens werkzaamheden op de A67 bij Venlo testen uitgevoerd met actiewagens van Rijkswaterstaat (de bekende pijlwagens) die zijn uitgerust met Wifi-P apparatuur. De informatie over de wegwerkzaamheden wordt dan niet vanuit kastjes langs de kant van de weg naar de voertuigen gestuurd, maar vanaf de actiewagen zelf. Rijkswaterstaat onderzoekt tegelijkertijd of de techniek grensoverschrijdend werkt en eventueel op het onderliggende wegennet gebruikt kan worden.

Cookie settings