Coöperatieve ITS Corridor - Smart Mobility in Nederland

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Dat doen we niet alleen door aanleg van nieuwe wegen en vaarwegen, maar ook door efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement kunnen ons daarbij helpen. Draadloze communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en infrastructuur langs de weg, wordt in de toekomst steeds belangrijker. Auto’s onderling en systemen langs de weg staan in de toekomst steeds vaker met elkaar in verbinding. We noemen dat Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS). Momenteel werken we aan de invoering van een aantal coöperatieve ITS diensten op een zogenaamde 'corridor', het tracé dat loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo (A16 – A58 – A2 – A67):

Internationaal initiatief 

Het project Coöperatieve ITS Corridor is een initiatief van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Duitse Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, het Oostenrijkse Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie en de uitvoerende wegbeheerders in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. In Nederland wordt het project uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Status van het Nederlandse (deel)project

Het projectteam van Rijkswaterstaat heeft in 2015, in afstemming met geïnteresseerde marktpartijen, de eerste specificaties voor het project Coöperatieve ITS Corridor gepubliceerd. In de afgelopen periodes zijn deze specificaties aangescherpt en uitgebreid. Tijdens verschillende demonstraties zijn de eerste uitgangspunten voor de techniek succesvol in de praktijk getest. De periode tot medio 2017 staat in het teken van vier grootschalige tests op verschillende trajecten op het Nederlandse deel van de internationale ITS corridor. Met deze praktijkproeven verzamelt het projectteam de noodzakelijke input voor het afronden van de technische specificaties voor de diensten. Daarnaast moeten de proeven inzicht geven in de haalbaarheid, randvoorwaarden en de kosten voor een grootschalige uitrol van de ontwikkelde technologie op de Corridor en landelijk.

Planning
2015                Onderzoeksfase en kennisuitwisseling met marktpartijen
2016/2017    Pre-deployment: aanscherpen specificatie en uitgebreid testen
2017                Start aanbestedingsproces
2018                Diensten operationeel