Waarschuwing voor stilstaande voertuigen

Coöperatieve ITS Corridor - Smart Mobility in Nederland

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Dat doen we niet alleen door aanleg van nieuwe wegen en vaarwegen, maar ook door efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement kunnen ons daarbij helpen. Momenteel werken we - in afstemming met Duitsland en Oostenrijk - aan de invoering van een aantal coöperatieve ITS diensten op een zogenaamde 'corridor', het tracé dat loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo (A16 – A58 – A2 – A67).