InterCor project

InterCor is een Europees project onder de Connecting Europe Facility for Transport (CEF). Dit project onder leiding van Rijkswaterstaat is gericht op harmonisatie van diensten en verbindt bestaande corridors en initiatieven in Nederland, Frankrijk, Engeland en België. Het project gaat uit van hybride communicatie, dus zowel lange afstand (cellular 3/4G LTE) als korte afstand (WiFi-P). Voor Nederland wordt in het project doorgebouwd op de diensten die al in het Coöperatieve ITS Corridor project in ontwikkeling zijn. Deze worden afgestemd met  vergelijkbare diensten in het Franse SCOOP@F project, met diensten op de Engelse corridor Londen-Dover en met diensten in ontwikkeling in Vlaanderen. Daarnaast werken de provincies Noord-Brabant en Utrecht aan de doorontwikkeling en afstemming van de diensten Truck Parking, GLOSA (een dienst met betrekking tot verkeerslichten) en diensten gerelateerd aan de verkeersafwikkeling in een tunnel. Ook worden enkele nieuwe, meer eenvoudige logistieke C-ITS diensten toegevoegd. In overleg met relevante stakeholders wordt gewerkt aan het ontwikkelen van consistente specificaties voor hybride communicatie en security en het uitvoeren van tests.

In InterCor worden verschillende diensten getest in een serie internationale evaluatie-evenementen, de zogenaamde TESTFESTs

Meer informatie vind je op de website van InterCor

 

Cookie settings